… a budżet budowy

kosztorysy 080Problem
Czym różni się kosztorys budowlany od budżetu budowy? Jakie są podobieństwa i różnice …